ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

Úvod k protézám horních končetin

    

 

         Protézy pasivní                                                  Protézy myoelektrické

      Protézy prstů a ruky                                            Publikace pro amputované

 

 

CO JE PROTÉZA?

Protéza nahrazuje chybějící část končetiny.
 

V posledních letech se v protetice zrychlil vývoj nových technologií a materiálů používaných při výrobě protéz dolních končetin a horních končetin. To přispívá k jednoduššímu, spolehlivějšímu a komfortnějšímu používání protetických pomůcek. I mladým uživatelům se rozšiřují možnosti k zajištění běžných i nadstandardních pohybových aktivit.


Druh použité technologie a sestavu komponentů pro zhotovení protézy volí vždy protetický technik :

 • Podle posouzení zdravotního stavu před amputací
 • Podle posouzení zdravotního stavu a pohybové aktivity po amputaci
 • Podle pozitivní motivace využití protetické náhrady

Žádný uživatel by neměl spoléhat jen na to, že je protéza vyrobena za použití moderních materiálů a technologií. Vyhlídky na návrat do běžného života s minimálním omezením jsou mnohem lepší, když budoucí uživatel protetické náhrady spolupracuje s lékaři a rehabilitačními pracovníky na co nejrychlejším zlepšení svého zdravotního stavu a fyzické kondice. 

Řiďte se pokyny protetika !

Od první návštěvy protetického technika se řiďte jeho pokyny. Přispějete tak k méně bolestnému návratu ke svým původním pohybovým aktivitám a rychlejšímu zařazení do společnosti. Výrobou nové ortopedické pomůcky spolupráce s protetikem nekončí. Je nutné se o pomůcku starat, udržovat ji v čistotě, zajistit její údržbu a používat ji k účelům k jakým byla konstruována. V opačném případě nemůže protetik ručit za bezpečnost pomůcky. 
 

VÝROBA LŮŽKA PROTÉZ

Výroba všech lůžek protéz se provádí individuálně na základě zhotovení sádrového odlitku. Pro výrobu skeletu lůžek se používá skelné vlákno a polyesterový návlek prosycený metylakrylátovou pryskyřicí, pokud je třeba skelet lůžka maximálně odlehčit, je možné skelné vlákno nahradit uhlíkovou tkaninou.

OPRAVY

Na opravu se objednávejte na protetické pracoviště ihned, jakmile zjistíte závadu. Při složitější opravě, počítejte s celodenní návštěvou na protetickém pracovišti nebo s několika dny bez pomůcky. S sebou si vezměte od lékaře předepsaný poukaz na opravu, kartičku pojišťovny, lékařskou zprávu a protetický průkaz, pokud jste jej od nás obdrželi.

UŽITNÁ DOBA

Užitná doba protéz je 24 měsíců. Je to doba, kdy končí záruční lhůta většiny dílů, ze kterých se protéza skládá. Po uplynutí této doby by bylo vhodné, aby protetický technik provedl na základě poukazu na opravu od lékaře kompletní prohlídku protézy s případnou opravou nebo výměnou některých opotřebovaných dílů a doporučil další termín kompletní prohlídky. Pokud technik zjistí, že pomůcka je ve velmi špatném technickém stavu, není funkční, náklady na opravu by přesáhly náklady nové pomůcky nebo že opravu nelze provést , doporučí zhotovení nové protézy a zajistí likvidaci staré. U dětí nebo prvovybavení může dojít ke zhotovení dalšího nového vybavení i dříve, z důvodů velkých změn v růstu nebo aktivity.

ÚPRAVY LŮŽKA PROTÉZ

První rok po amputaci dochází k objemovým změnám na celém těle, ale hlavně na pahýlu končetiny. Tyto změny mohou přetrvávat i déle, zvláště při oběhových a cévních onemocněních. Přesto je důležité, aby se každý uživatel udržoval svoji stálou tělesnou hmotnost. Pokud dojde kvůli změnám na pahýlu k jeho uvolňování z lůžka protézy a tím ke zhoršenému ovládání protézy, doporučujeme provést úpravu lůžka objímky. Drobné změny dokáže uživatel kompenzovat sám přidáním nebo ubráním počtu pahýlových návleků nebo dle instrukcí protetika.

INFORMUJTE SVÉHO PROTETIKA! 

Pro každého protetického technika je velmi důležité, aby jej zákazník informoval o důležitých změnách, majících vliv na používání pomůcky. Například o změnách zdravotního stavu, změnách tělesné hmotnosti, změně pohybové aktivity. Technik přizpůsobí pomůcku vzniklým změnám. Přesnými informacemi pomůžete předejít zbytečným nesnázím způsobenými například přetížením a zničením komponentů, které byly použity pro nižší tělesnou hmotnost nebo nižší tělesnou aktivitu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU KOSMETICKÉ RUKAVICE

Následující pokyny pro údržbu a čištění vám usnadní každodenní hygienu. Dodržování pokynů stačí většinou k tomu, aby kosmetická rukavice zůstala čistá a zachovala si co nejdéle přirozený vzhled.

 • Rukavici čistěte pravidelně vodou a mýdlem.
 • Vyvarujte se kontaktu se silně barvícími materiály, jako jsou tiskací barva, uhlový papír, barva kuličkového pera atd.
 • Abyste zabránili u nového oblečení s intenzivními barvami jejich pouštění, vyperte jej před prvním nošením dle návodu výrobce.
 • Pokud provádíte hrubé mechanické práce nebo pracujete s ostrými předměty, chraňte protézu pracovní, ochrannou rukavicí.
 • Nežádoucí změny zabarvení všeho druhu lze odstranit okamžitým použitím speciálního čistícího prostředku 640F12. Čím později provedete čištění, tím menší bude jeho úspěšnost. Nastříkejte čistící prostředek pomocí mechanického rozprašovače na znečištěné místo. Předtím, než čistící prostředek zaschne, odstraňte uvolněné nečistoty suchým, čistým a nebarveným hadříkem (buničina, plátno atd.). Potom místo omyjte vodou a mýdlem.
 • Pokud protézu nepoužíváte, můžete ji uložit do nebarveného, nepotištěného pouzdra nebo do nebarvené textilní tkaniny.
   

Důležité
Speciální čistící prostředek 640F12 byl vyvinut k čištění kosmetických rukavic anesmí se používat společně s jinými čistícími prostředky (např. aceton). Při použití speciálního čistícího prostředku na jiné plasty nese odpovědnost jeho uživatel.
Čistící prostředek lze objednat na našem e-shopu nebo v evidenci naší provozovny.

 

Zadat dotaz