ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

Protézy myoelektrické

PRINCIP FUNKCE MYOELEKTRICKÉ PROTÉZY

Pomocí povrchových kožních elektrod, které jsou zabudovány v protézovém pahylovém lůžku na individuálně stanoveném nejvhodnějsím místě se přenášejí svalové potenciály uživatele na řídící elektroniku protézy.

Ve spolupráci s firmou Otto Bock ČR jsme schopni zajistit pacientům myoelektrickou protézu. Na základě speciálního vyšetření se nejdříve zjistí, zda je pro budoucího uživatele tento typ ortopedické pomůcky vhodný. Protéza se vyrábí pro pažní, předloketní a zápěstní amputace. Soupis nejvhodnějsích komponentů a cenovou kalkulaci schvaluje revizní lékař a příslušná komise. Pojišťovna hradí jednu protézu za 5 let při jednostranné amputaci a funkčním postižení druhé horní končetiny. V případě oboustranné amputace jeden pár za 5 let. K žádosti je třeba doložit vyplněný "Formulář k žádosti o úhradu myoelektrické protézy z veřejného zdravotního pojištění".

KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:

24 4000018 protéza HK myoelektrická do 15 let- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 99%
24 4000017 protéza HK myoelektrická od 16 let- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 99%                  Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, REH                                                                                                            Formulář žádosti ZDE


30 4100005 oprava myoelektrické protézy - nutné schválení revizním lékařem-  úhrada ZP 99%
30 4100003 úprava protézy- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 100%                                                Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, CHI, REH, NEU

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:
CHI - chirurg, NEU - neurolog, ORP - ortopedický protetik, 
ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékař
 

bez protetických náhrad s protetickými myoelektrickými náhradami myoelektrické protézy HK

 

Zadat dotaz

SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO VYŠETŘENÍ SVALOVÉHO POTENCIÁLU PAHÝLU HORNÍ KONČETINY

 

 

 

 

 

 

UKÁZKA ROZSAHU ČINNOSTÍ S MYOELEKTRICKOU PROTÉZOU