ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

Úvod ke končetinovým ortézám

 

 

CO JE ORTÉZA?

Končetinová ortéza napravuje nebo nahrazuje špatnou funkci nemocné končetiny nebo slouží pro pooperační či poúrazové doléčení. 

Protože jsou mnozí uživatelé odkázáni na celodenní používání ortopedické pomůcky, je nutné, aby používání správně fungující ortézy nebylo bolestivé a kontakt pokožky s materiálem byl příjemný. Kvalita vyráběných ortéz a přístrojů je závislá nejen na dobře zvládnuté technologii, ale také na kvalitních materiálech. Konstrukční základ pomůcek, například kolenní ortézy, nesmí být pro uživatele příliš těžký, ale musí být dostatečně pevný. Protetický technik má možnost výběru z dostatečné nabídky modulárních dlahových a kloubních systémů s různými funkcemi. Pěnové nebo tuhé plasty mohou mít nenápadnou bílou nebo tělovou barvu, pro malé nebo mladé uživatele lze použít plast s dětskými motivy nebo pestrými barvami. K bandážování se používají přírodní nebo umělé usně. Hygienická údržba pomůcky by neměla být složitá.

Návrh na stavbu pomůcky a druh použitého materiálu volí vždy protetický technik individuálně : 

  • Podle požadavků lékaře
  • Podle posouzení zdravotního postižení
  • Podle rozsahu pohybové aktivity
  • Podle druhu využití pomůcky
  • Podle požadavků uživatele

DRUHY ORTÉZ

Fixační – záměrně omezují pohyb
Korekční – napravují končetinu do správného postavení
Extenční – narovnávají končetinu pomocí mechanických dílů nebo elastických (neelastických) protitahů
Vyrovnávací – pomocí mechanických dílů vyrovnávají délku končetiny
Podpěrné – odlehčují končetinu od zatížení 
Pracovní – zhotovují se u horních končetin, kde chybí dostatečný úchop.

Tyto druhy se vyrábějí buď jako statické = pevné bez pohybu ( zmírňují bolest, odlehčují a stabilizují končetinu ) nebo jako dynamické = mají řízený pohyb ( nahrazují ztracené nebo oslabené funkce svalů a kloubů ) 

Řiďte se pokyny ortotika!

Během celé výroby pomůcky komunikujte s protetikem a řiďte se jeho pokyny. Z dobré spolupráce vzejde výrobek, se kterým budete spokojeni. Výrobou nové pomůcky však spolupráce s protetikem nekončí. Je nutné se o pomůcku starat, udržovat ji v čistotě, zajistit její údržbu a používat ji k účelům, ke kterým byla konstruována. V opačném případě nemůže protetik ručit za bezpečnost pomůcky. 

VÝROBA ORTÉZ

Výroba ortéz se provádí individuálně, převážně podle sádrového odlitku. Při sádrování by měl být zákazník v takové fyzické kondici, aby mohl stát, případně s oporou berlí, kůže musí být zhojená. Pro výrobu skeletu ortéz se používá skelné vlákno a polyesterový návlek prosycený metylakrylátovou pryskyřicí, pokud je třeba skelet maximálně odlehčit, je možné skelné vlákno nahradit uhlíkovou tkaninou. Vhodným materiálem jsou i za tepla zpracovatelné plasty. Dlahy ortéz mohou být duralové, ocelové nebo titanové. Pokud se k výrobě použije titan, uhlík nebo atypické konstrukční díly, jedná se o pomůcku speciální a její výrobu musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. 

OPRAVY

Na opravu se objednávejte na protetické pracoviště ihned, jakmile zjistíte závadu. Pokud se jedná o dolní končetinu a jste odkázáni na celodenní používání pomůcky, noste až do ukončení opravy druhou ortézu. Pokud jiné vybavení nemáte, počítejte při složitější opravě s celodenní návštěvou na protetickém pracovišti nebo s několika dny bez pomůcky. S sebou si vezměte od lékaře předepsaný poukaz na opravu, kartičku pojišťovny a lékařskou zprávu. 

UŽITNÁ DOBA

U ortéz: 

  • pro děti 6 měsíců
  • pro dospělé 12 měsíců

U speciálních ortéz:

  • pro děti 12 měsíců
  • pro dospělé 24 měsíců

Je to doba, kdy děti z pomůcky vyrostou nebo ji uživatelé svým používáním opotřebují. Po 24 měsících končí záruční lhůta pro dlahové a kloubní díly pomůcek. Po uplynutí této doby by bylo vhodné, aby protetický technik provedl po vystavení poukazu na opravu od lékaře kompletní prohlídku ortézy s případnou opravou nebo výměnou některých opotřebovaných dílů a doporučil další termín kompletní prohlídky. Pokud technik zjistí, že pomůcka je ve velmi špatném technickém stavu, není funkční, náklady na opravu by přesáhly náklady nové pomůcky, uživatel z pomůcky vyrostl nebo že opravu nelze provést, doporučí zhotovení nové končetinové ortézy. 

INFORMUJTE SVÉHO ORTOTIKA! 

Pro každého protetického technika je velmi důležité, aby jej zákazník informoval o důležitých změnách, majících vliv na používání pomůcky. Například o změnách zdravotního stavu, změnách tělesné hmotnosti, změně pohybové aktivity. Technik přizpůsobí pomůcku vzniklým změnám. Přesnými informacemi pomůžete předejít zbytečným nesnázím způsobenými například přetížením a zničením komponentů, které byly použity pro nižší tělesnou hmotnost nebo nižší tělesnou aktivitu. 

Nezávazná poptávka