ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

Ortézy dětské

CO JE ORTÉZA?

Končetinová ortéza napravuje nebo nahrazuje špatnou funkci nemocné končetiny nebo slouží pro pooperační či poúrazové doléčení.

Protože jsou mnozí uživatelé odkázáni na celodenní používání ortopedické pomůcky, je nutné, aby používání správně fungující ortézy nebylo bolestivé a kontakt pokožky s materiálem byl příjemný. Kvalita vyráběných ortéz a přístrojů je závislá nejen na dobře zvládnuté technologii, ale také na kvalitních materiálech. Konstrukční základ pomůcek nesmí být pro uživatele příliš těžký, ale musí být dostatečně pevný. Protetický technik má možnost výběru z dostatečné nabídky modulárních dlahových a kloubních systémů s různými funkcemi. Pěnové nebo tuhé plasty mohou mít nenápadnou bílou nebo tělovou barvu, pro malé nebo mladé uživatele lze použít plast s dětskými motivy nebo pestrými barvami. K bandážování se používají přírodní nebo umělé usně. Hygienická údržba pomůcky by neměla být složitá.

Návrh na stavbu pomůcky a druh použitého materiálu volí vždy protetický technik individuálně :

  • Podle požadavků lékaře
  • Podle posouzení zdravotního postižení
  • Podle rozsahu pohybové aktivity
  • Podle druhu využití pomůcky
  • Podle hmotnosti
  • Podle požadavků uživatele

DRUHY ORTÉZ

Fixační – záměrně omezují pohyb
Korekční – napravují končetinu do správného postavení
Extenční – narovnávají končetinu pomocí mechanických dílů nebo elastických (neelastických) protitahů
Vyrovnávací – pomocí mechanických dílů vyrovnávají délku končetiny
Podpěrné – odlehčují končetinu od zatížení 
Pracovní – zhotovují se u horních končetin, kde chybí dostatečný úchop.

Tyto druhy se vyrábějí buď jako statické = pevné bez pohybu ( zmírňují bolest, odlehčují a stabilizují končetinu ) nebo jako dynamické = mají řízený pohyb ( nahrazují ztracené nebo oslabené funkce svalů a kloubů )

Zadat dotaz

KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:

24 4000021 Ortéza DK dětská do 18 let včetně- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 100%

24 4000012 ortéza HK dětska do 18 let včetně- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 100%

24 400008 ortéza trupu kompenzační individuálůně zhotovena pro sed- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP do 25 000,-

24 4000010 bandáž trupu dětská do 18 let včetně- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 100%

24 400002 ortéza pro hlavu a krk do 18 let včetně- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 100%

Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, CHI, REH, NEU

24 400006 ortéza trupu dětská do 18 let včetně- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 100%

Předpis - lékařská odbornost: ORT, CHI, REH, NEU

30 4100002 oprava ortézy individuálně zhotovené- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 75%
30 4100001 úprava ortézy individuálně zhotovené- nutné schválení revizním lékařem- úhrada ZP 100%

Předpis - lékařská odbornost: ORP, ORT, CHI, REH, NEU, DIA, ONK

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:

CHI - chirurg, NEU - neurolog, ORP - ortopedický protetik, 
ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékař, DIA- diabetolog, ONK- onkolog

 

UKÁZKY ORTÉZ:

Reciprokátor

Dvouosá kyčelní ortéza RGO umožňující chůzi se zajištěním fyziologického pohybu pánve v rozsahu 15º je určená pro pacienty s rozštěpem páteře, svalovým postižením nebo ochrnutím v oblasti L2-Th5 páteře. Poskytuje efektivní krokový cyklus. Je vhodná pro děti od 4 let s tělesnou hmotností až do 90 kg. Její předností je snadné nastavování a seřizování díky modulární konstrukci a možnost výroby individuální pánevní, stehenní a lýtkové objímky.

reciprokátorreciprokátorreciprokátor

Abdukční přístroj - Atlanta

AtlantaAtlanta

Podpůrný přístroj je indikován u jednostranných nebo oboustranných aseptických nekróz hlavice kyčelního kloubu, k doléčení kyčelních dysplasií, a pozánětlivých stavů v oblasti kyčle. Přístroj je vybaven stavitelným teleskopem udržujícím postavení kyčlí v abdukci. Při dostatečném upevnění, seřízení a nastavení všech dílů přístroje na těle dítěte dojde ke stabilizaci kyčelních kloubů, aniž by byla omezena funkce kolenních kloubů. Po nácviku chůze může dítě vykonávat běžné pohybové aktivity. 

 

Ortéza kyčelní - luxační přístroj

luxační přístroj

Ortéza zabraňuje subluxaci kyčelního kloubu v raném věku po narození. Vyrobena z lehkého materiálu. Potah je vyměnitelný pro běžnou údržbu praním.

Plastové polohovací dlahy

plastové polohovací dlahy

Plastové polohovací dlahy udržují kyčelní kloub v abdukčním postavení s další možností postupného nastavení lékařem do požadované polohy.

Indikace: spastická dětská obrna.

Torzní dlahy

 

torzní dlahy

Rotační dlahy se třmeny zapracovanými do obuvi vytáčí celou dolní končetinu do fyziologického postavení pomocí přerotování pryžových pružných tyčí. Dlahy lze použít při jednostranném i oboustranném postižení. Žádné funkce končetin nejsou omezovány.

Zadat dotaz

 

Abdukční rotační ortéza

Ortéza je určena ke korekci a udržení nohy v abdukci a dorsiflexi - modifikace původní Ponsetiho dlahy. Skládá se z dlahy s plantárními díly a disky k nastavení úhlu, a botiček. Dlaha je nastavitelná v délce a umožňuje tak pokrytí více velikostí.

Dlahy pro korekci dolních končetin

dlahy pro korekci dolních končetin

 

dlahy pro korekci dolních končetin

Za pomoci redresních prvků se ortéza postupně nastavuje dle požadavků ošetřujícího lékaře při stanovené diagnóze. Indikace: valgózní nebo varózní stav končetin. Ortéza se užívá pouze pro polohu sed i leh a zejména jako noční léčebná pomůcka.

 

Polohovací dlaha

polohovací dlaha

Fixuje celou dolní končetinu v požadovaném postavení. Podle potřeby je možné tímto způsobem fixovat jakoukoliv část končetiny. Plast může být vyměkčen pěnovou výstelkou nebo provzdušněn perforací.

 

Ortéza pro vrozené zkrácení končetiny s kombinovanou vadou chodidla

ortéza pro vrozené zkrácení končetiny s kombinovanou vadou chodidla

Součástí ortézy je ortopedický sandál na šněrování, chodidlo plní funkci vyrovnávání zkratu končetiny. Ortéza je bez pohybu v hlezenní části. Je individuálně zhotovená podle otisku.

 

 

Redresní sandálek

redresní sandálky

Koriguje u dětí chybné postavení hlezenního kloubu a chodidla. Není určen k chůzi. Pro dostatečnou fixaci hlezna a přednoží je sandálek vybaven zapínáním na suchý zip a je vyroben z plastu.

Řiďte se pokyny protetika !

Během celé výroby pomůcky komunikujte s protetikem a řiďte se jeho pokyny. Z dobré spolupráce vzejde výrobek, se kterým budete spokojeni. Výrobou nové pomůcky však spolupráce s protetikem nekončí. Je nutné se o pomůcku starat, udržovat ji v čistotě, zajistit její údržbu a používat ji k účelům, ke kterým byla konstruována. V opačném případě nemůže protetik ručit za bezpečnost pomůcky.

VÝROBA ORTÉZ

Výroba ortéz se provádí individuálně, převážně podle sádrového odlitku. Pro výrobu skeletu ortéz se používá skelné vlákno a polyesterový návlek prosycený metylakrylátovou pryskyřicí, pokud je třeba skelet maximálně odlehčit, je možné skelné vlákno nahradit uhlíkovou tkaninou. Vhodným materiálem jsou i za tepla zpracovatelné plasty. Dlahy ortéz mohou být duralové, ocelové nebo titanové. Pokud se k výrobě použije titan, uhlík nebo atypické konstrukční díly, jedná se o pomůcku speciální a její výrobu musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. 

OPRAVY

Na opravu se objednávejte na protetické pracoviště ihned, jakmile zjistíte závadu. Pokud jste odkázáni na celodenní používání pomůcky, noste až do ukončení opravy druhou ortézu. Pokud jiné vybavení nemáte, počítejte při složitější opravě s celodenní návštěvou na protetickém pracovišti nebo s několika dny bez pomůcky. S sebou si vezměte od lékaře předepsaný poukaz na opravu, kartičku pojišťovny a lékařskou zprávu.

UŽITNÁ DOBA

U ortéz: 

  • pro děti 6 měsíců


U speciálních ortéz:

  • pro děti 12 měsíců

Je to doba, kdy děti z pomůcky vyrostou nebo ji uživatelé svým používáním opotřebují. Po 24 měsících končí záruční lhůta pro dlahové a kloubní díly pomůcek. Po uplynutí této doby by bylo vhodné, aby protetický technik provedl po vystavení poukazu na opravu od lékaře kompletní prohlídku ortézy s případnou opravou nebo výměnou některých opotřebovaných dílů a doporučil další termín kompletní prohlídky. Pokud technik zjistí, že pomůcka je ve velmi špatném technickém stavu, není funkční, náklady na opravu by přesáhly náklady nové pomůcky, uživatel z pomůcky vyrostl nebo že opravu nelze provést, doporučí zhotovení nové končetinové ortézy.

INFORMUJTE SVÉHO PROTETIKA!

Pro každého protetického technika je velmi důležité, aby jej zákazník informoval o důležitých změnách, majících vliv na používání pomůcky. Například o změnách zdravotního stavu, změnách tělesné hmotnosti, změně pohybové aktivity. Technik přizpůsobí pomůcku vzniklým změnám. Přesnými informacemi pomůžete předejít zbytečným nesnázím způsobenými například přetížením a zničením komponentů, které byly použity pro nižší tělesnou hmotnost nebo nižší tělesnou aktivitu. 

Zadat dotaz