ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

Příloha k informacím o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců, externích spolupracovníků, zákazníků a obchodních partnerů společnosti ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.

 

Příloha č. 1

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

1.  Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného PC, bankovní spojení a číslo účtu

 

2. Kontaktní údaje – kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

 

3. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti smluvního vztahu či obchodu. Mezi tyto údaje se v závislosti na typu uzavírané smlouvy řadí zejména, nikoliv však pouze, údaje o bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti, případných exekucích, insolvenčním řízení, vstupu do likvidace, údaje o podnikatelských vazbách.

 

4. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv – v závislosti na povaze poskytovaného produktu či služby zpracováváme údaje týkající se poskytovaného produktu či služby. V této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, doba splatnosti, stav závazků společnosti vůči dotčené osobě, stav pohledávek společnosti za dotčenou osobou, údaje o provedených platebních transakcích s dotčenou osobou, údaje o použití platebních prostředků ve vztahu k dotčené osobě.

 

5. Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb