ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

Úvod k ortézám

  

                   

                 

                    Ortézy trupu

                    Ortézy stabilizační pro sed

                    Ortézy hlavy

                    Bandáže

 

CO JE PEVNÁ TRUPOVÁ ORTÉZA?

Pevné trupové ortézy jsou technické pomůcky pro léčbu trupu a páteře. Pokrývají oblast pánevního až hrudního koše. Pevné polyetylenové materiály jsou vhodné pro vyvinutí potřebných korekčních sil nebo podpůrných tlaků. Typ trupové ortézy určuje lékař. Pomůcku vyrábí technik na základě biomechanických konstrukčních zásad.

ÚČINKY PEVNÝCH TRUPOVÝCH ORTÉZ

  1. Fixační ortézy - Plní funkci podpůrnou, brání předklonu, záklonu, úklonu. Mohou fixovat trup v požadované korekční poloze a tím ovlivňovat jeho držení.
  2. Korekční ortézy - Napravují vadné držení a směr růstu. Cíleným rozvržením směru působení sil se dosáhne léčebného účinku. Změnou postavení se odlehčí přetížené úseky páteře. Korekční ortézy dělíme na aktivní a pasivní. U aktivních typů přispívá uživatel ke korekci aktivně pomocí síly svého svalstva. U pasivních ortéz je korekce dosaženo pomocí korekčních tlakových pelot a korekčních tahů. 

Řiďte se pokyny technika !

Tyto pokyny se týkají používání pomůcky a hygienické údržby. Lékař, který vám pomůcku předepsal vás seznámí s léčebným režimem. 

VÝROBA ORTÉZ

Výroba ortéz se provádí individuálně, převážně podle sádrového odlitku, který technik modeluje. Korekce sádrového odlitku a umísťování tlakových pelot se provádí podle RTG snímků . Pokud má pomůcku nosit malé dítě, mohou rodiče přispět k snadnějšímu průběhu při sádrování a zkoušení pomůcky tím, že dítě na situaci připraví. Přesto technik přistupuje k těmto úkonům s maximálním ohledem, vysvětlí rodičům postupy, které bude provádět a nechává dítěti čas ke zklidnění. Vhodným materiálem pro výrobu trupových ortéz jsou za tepla zpracovatelné plasty v různých barvách. Dlahy ortéz mohou být duralové nebo ocelové a jsou chráněny povrchovou úpravou. Jako bandážní materiál se používají nejčastěji pěnové, omyvatelné plasty.

OPRAVY NEBO ÚPRAVY

Při pravidelných kontrolách sleduje váš lékař stav nápravy a může vás odeslat na naše pracoviště na opravu nebo úpravu pomůcky. Nejčastějším druhem oprav je posílení nebo úprava polohy tlakových pelot. Dalším důvodem k opravám, úpravám nebo výrobě nové ortézy je změna tělesné výšky nebo křivek uživatele. Na opravu se ihned objednejte. Váš technik nebo technik v příjmu si na vaši návštěvu musí vyhradit čas. S sebou si vezměte od lékaře předepsaný poukaz na opravu, úpravu nebo novou pomůcku, kartičku pojišťovny, lékařskou zprávu, u nové pomůcky rentgenové snímky.

UŽITNÁ DOBA TRUPOVÝCH ORTÉZ JE: 

  • u dětí 6 měsíců
  • u dospělých 12 měsíců

Je to doba, kdy děti z pomůcky vyrostou nebo ji uživatelé svým používáním opotřebují. 
Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového zdravotnického prostředku na účet zdravotní pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli.

INFORMUJTE SVÉHO TECHNIKA! 

Pro každého technika je velmi důležité, aby jej zákazník informoval o důležitých změnách, majících vliv na používání pomůcky. Například o změnách zdravotního stavu nebo jiných obtížích vzniklých užíváním pomůcky. Pokud je to možné a pokud s tím souhlasí ošetřující lékař, přizpůsobí technik pomůcku vzniklým změnám. 

Zadat dotaz